مشاور املاک

آیا می‌توان آب و برق همسایه‌ای که شارژ نمی‌دهد را قطع کرد ؟

بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند، هیات‌مدیره ساختمان می‌تواند با شرایطی، انشعاب‌های او را قطع کند. بر اساس ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی این ماده، در صورت امتناع یکی...

مقایسه املاک

مقایسه