قوانین و قانون

 اسقاط کافه خیارات یعنی چه ؟  

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش یا افحش از طرفین بعمل آمد. این جمله کلیدی که در اکثر قراردادهای معاملاتی می آید بدین معناست که:  طرفین کلیه اختیارات فسخ قرارداد، از جمله ادعای متضرر شدن را از خود ساقط کردند و دیگر نمی...

مقایسه املاک

مقایسه